Personsäkerhet – Ergonomi – Ekonomi  


Underhållsverktyg för utbyte av rullar på bandtransportörer 


SPARCRIC G är ett patenterat och innovativt bandlyftningssystem som är utformat för att underlätta rull-byten på bandtransportörer.


- Eliminerar riskfyllda arbetsmoment med spett, kofot, lyftblock, kedjor mm

- Eliminerar extrema arbetsställningar

- Arbetet kan enkelt utföras av en person


Vill du veta mer så gå följ nedanstående länk eller sök på SparCric G på You Tube SparCric G   http://www.lbm-ab.se

info@lbm-ab.se